Logo Hypertenze.eu odkaz na hlavní stránku
Úvodní stránka         O nás         Filosofie         Poslání         Tým         Kontakty         Odkazy
Zdravotnictví, Havlíčkův Brod

Akce na tento týden Nahodny obrazek
Akční cena: 985 KčJedním ze základních předpokladů pro úspěšnou léčbu hypertenze je správné měření krevního tlaku. Na trhu je celá řada přístrojů se spornou přesností měření. Zde nabízíme výhradně přístroje nejvyšší kvality s uznávanými mezinárodními certifikáty, které představují záruku spolehlivosti.

Pro měření krevního tlaku v domácích podmínkách se využívají především poloautomatické a automatické digitální měřící přístroje.

Co musíte vědět, než si koupíte měřič krevního tlaku:

Naprosto základním a jediným podstatným požadavkem je přesnost přístroje. Bohužel tento parametr je nejvíce opomíjen. Levné měřící přístroje ze supermarketů a podobně nejsou klinicky testovány na přesnost. To znamená, že udávané hodnoty měření se k ničemu nehodí. Než pořizovat takový přístroj, je lepší nemít žádný, protože velké odchylky měření vás mohou spíše zneklidňovat a mást než vám pomáhat při kontrole krevního tlaku.

Ve světovém měřítku existují pouze 3 firmy, které získaly certifikát klinického testování pro několik svých přístrojů. My nabízíme produkty japonského výrobce A&D, které představují na trhu domácích měřičů krevního tlaku absolutní světovou špičku. Začátkem roku 2008 do naší nabídky přibyly přístroje SensaCare, které dokonce získaly certifikaci podle všech tří protokolů testování! Protože údaj o klinickém testování udává i řada jiných výrobců, vždy si před koupí přístroje zjistěte, co se tím myslí. Měřič musí splňovat podmínku přesnosti podle některého z níže uvedených protokolů. Pokud tomu tak není, nekupujte jej.

Co je klinické testování?

Existují tři různé uznávané protokoly testování tlakoměrů:

AAMI
protokol americké společnosti Association for the Advancement of Medical Instumentation. Na základě testování je zkoumaný přístroj ohodnocen jako vyhovující (pass) nebo nevyhovující (fail) pro klinické použití.
ESH
protokol vypracovaný Evropskou společností pro hypertenzi (European Society of Hypertension). Hodnocení přístroje je podobně jako u AAMI protokolu typu vyhovuje/nevyhovuje (pass/fail).
BHS
protokol Britské společnosti pro hypertenzi (British Hypertension Society). Je nejpodrobnějším protokolem, testovaný přístroj je hodnocen podle toho, jak přesně se shoduje se standardem (tj. rtuťovým tlakoměrem) ve 4 úrovních, které se označují písmeny A-D. Hodnotí se zvášť přesnost pro měření systolického krevního tlaku (STK) a zvlášť přesnost hodnot tlaku diastolického (DTK). Závěrečné hodnocení má potom tvar X/Y (přesnost pro STK/přesnost pro DTK). Nejlepší shoda je označena písmenem A, nejhorší písmenem D; aby mohl být přístroj doporučen, musí mít shodu vyjádřenou jako A/A (nejvyšší kvalita), B/A, A/B nebo B/B. Je-li shoda horší, přístroj neprošel a nemůže být doporučen pro použití v praxi.

BHS protokol je nejpřesnější, takže skýtá nejlepší záruku spolehlivosti výsledků.

Kvalitní výrobek se pozná podle toho, že jej výrobce nechal testovat. Neexistuje ovšem žádná norma, která by výrobce měřících přístrojů zavazovala k tomu, aby tak učinili, takže se na trhu objevuje mnoho typů zcela nespolehlivých přístrojů, které testovány nejsou a lze je využít jako hračky, ale ne jako měřiče tlaku.

Splňuje Váš měřič požadavek přesnosti? Přesvědčte se zde.(zelené pole Recommended = přístroj doporučen; žluté pole Questionable = doporučení otazné, data nejsou jednoznačná; červené pole Not recommended = přístroj není doporučen. Pokud není Váš přístroj uveden, pak vůbec testován na přesnost nebyl.)

Na paži nebo na zápěstí?

Digitální přístroje se upínají na paži nebo na zápěstí. Existují i přístroje s upínáním na prst, ale žádný z nich nemá odpovídající klinické testování. Dlouhou dobu nebyly k dispozici ani testované přístroje zápěstní, ale v poslední době se jich několik přece jen objevilo.

Domácí měření krevního tlaku má smysl jen tehdy, pokud je prováděno za předepsaných a pokud možno stejných podmínek. Ideální je, pokud si vyhradíte stejný čas každý den, ve kterém budete měření vždy provádět, a také stejné místo (židli, křeslo). Naměřené hodnoty si zaznamenávejte do sešitu.

Naopak nemá smysl, abyste si krevní tlak měřili ve stresu, při vypjatých situacích nebo za nestandardních podmínek. Může to mít za následek velké rozdíly v naměřených hodnotách, vy budete stresovaní a hodnocení je stejně obtížné až nemožné.

Proto z hlediska očekávání, které má domácí měření krevního tlaku přinést, jsou v každém případě vhodnější pažní přístroje. Lze snáze dodržet stejné podmínky měření a výběr je větší.

Zápěstní přístroje jsou více mobilní, můžete je snáze přenášet a jejich použití je o něco jednodušší než u pažních přístrojů. Na druhou stranu je obtížnější dodržet stejné podmínky při měření. Přístroj bude ukazovat jiné hodnoty, máte-li zápěstí při měření položeno na stole, a jiné, držíte-li ruku nad hlavou nebo ji máte spuštěnou podle těla. Na jejich použití je tedy vázáno větší množství možných chyb, kterých se můžete dopustit, a protože byste si měli krevní tlak měřit vždy ve stejnou dobu a na stejném místě, nabízenou větší mobilitu vpodstatě nepotřebujete.

Každý přístroj, který si hodláte pořídit, musí mít příslušné klinické testy podle AAMI, ESH nebo nejlépe BHS. Jiné přístroje si nekupujte.

Zásady správného měření krevního tlaku v domácích podmínkách

 • Měřte po 5 minutách klidu.
 • Požívejte výhradně klinicky otestovaný přístroj.
 • Odstraňte všechny prvky, které končetinu stahují, jako např. oděvy nebo šperky.
 • Krevní tlak si změřte nejdříve na obou pažích (resp. zápěstích) a pak pokračujte na té, kde jste naměřili vyšší tlak.
 • Manžetu mějte vždy na stejném místě, zejména u zápěstních přístrojů
 • I ty zápěstní přístroje, které prošly klinickými testy, vyžadují větší pozornost při dodržování podmínek měření, především na polohu ruky, na které je krevní tlak měřen; ta by měla být volně podložena ve výši srdce.
 • Prvních několik měření považujte za „zkoušku“ a nevyvozujte z naměřených hodnot žádné závěry.
 • Měřte vždy 2x s odstupem 5 minut a hodnoťte jen průměr těchto měření.
 • Pokud náhodně naměříte výrazně vyšší nebo výrazně nižší hodnotu, měření opakujte a nevyvozujte z toho žádné žávěry, může jít o chybu měření.
 • Krevní tlak si neměřte ve vypjatých situacích, při stressu, po kouření, po vypití černé kávy a alkoholu a po požití léků na hypertenzi
 • Pokud trpíte poruchami srdečního rytmu, nemusí přístroj měřit správné hodnoty.
 • Jednotlivé naměřené hodnoty nic neznamenají, průměr z nich by se měl pohybovat pod 135/85 mmHg.

Důležité parametry pro výběr měřícího přístroje

 • Úplně nejdůležitější je přesnost daná ověřením (validizací) podle protokolů AAMI, ESH a BHS, na základě které přístroj je nebo není doporučen pro použití v praxi. Přístroje, které zde nejsou uvedeny, nebyly testovány, proto je nekupujte.
 • Místo upínání: pažní nebo zápěstní. Rozhodněte se, který typ je pro Vás vhodnější; doporučujeme pažní typy. Prstové přístroje nekupujte.
 • Manžeta: musí velikostí odpovídat velikosti Vaší paže (u pažních přístrojů). Větší manžety nebývají součástí základního vybavení, ale lze je dokoupit, případně objednat přístroj přímo s větší manžetou místo menší.
 • Paměť: nabízí většina přístrojů včetně počítání průměrných hodnot. Je to k ničemu, pokud bude přístroj používat i někdo jiný než Vy, protože pak nebudete vědět, které hodnoty jsou ty „vaše“ a které někoho jiného. V každém případě byste si měli vést záznamy svých hodnot a pravidelně je zapisovat. Některé přístroje vyšší úrovně mají více oddělených pamětí, takže si můžete vybrat, do které se mají naměřené hodnoty zapisovat.
 • Čas: některé přístroje zaznamenávají i čas měření. Za lepší považujeme opět vedení vlastních záznamů.
 • Měření pulsu (tepové frekvence): užitečná funkce, údaj si zapisujte stejně pečlivě jako hodnoty krevního tlaku. Měření tepové frekvence nemusí být proveditelné, pokud trpíte poruchami srdečního rytmu. V těchto případech nemusí být přesné ani měření krevního tlaku.
 • Indikátor srdeční arytmie: dokáže rozpoznat arytmii. Pro vás to má ten význam, že budete hodnotit naměřené hodnoty krevního tlaku opatrně.
 • Síťový adapter: pokud budete přístroj používat pravidelně a na stejném místě (což byste měli), bude velmi užitečný.
 • Konektivita na počítač (PC): nabízí vyšší kategorie přístrojů. Umožňuje analyzovat a tisknout data, průměrné hodnoty a další parametry. Užitečná pro přesné a zdopovědné hodnocení domácího měření Vaším lékařem.
 • Pouzdro/brašna: chrání přístroj před poškozením
Obvod paže Označení Délka manžety Šířka manžety
< 23cm Dětská/malá 18-24cm 10-12cm
< 33cm Standardní 23-35cm 12-13cm
< 50cm Velká 35-40cm 12-16cm
< 53cm Extra velká 42cm 20cm

K čemu lze domácí měřiče krevního tlaku využít?

Domácí měřiče krevního tlaku jsou konstruovány a testovány za účelem dlouhodobé kontroly krevního tlaku. Vždy je nutno posuzovat průměr z několika (nejméně dvanácti) měření, které bylo provedeno za stejných podmínek v klidu. Posuzování jednotlivých hodnot je zásadně nesprávné a nelze z nich vyvozovat žádné závěry! Totéž se týká i měření za jiných než klidových podmínek, při rozrušení, po tělesné námaze apod.! Detailní informace o způsobu a hodnocení měření najdete v knize "Vysoký krevní tlak... nic se neděje?" současně s dalšími potřebnými poznatky a návody souvisejícími s hypertenzí.

Je prokázáno, že při dlouhodobém domácím měření krevního tlaku se zlepšuje kontrola hypertenze. Předpokladem je testovaný přístroj a dodržování standardních podmínek měření. Dále se může ukázat, že v domácích podmínkách jsou hodnoty krevního tlak významně nižší než v ordinaci lékaře a že trpíte typem hypertenze, který se označuje jako hypertenze bílého pláště (viz náhled knihy). Přístup k její léčbě se může od standardního lišit.

Domácí měřiče krevního tlaku naopak nejsou vhodné ani testované pro nárazové měření krevního tlaku za neobvyklých situací, např. při rozrušení, při stressu, když se necítíte dobře apod. V takových případech je nutno stanovit krevní tlak profesionálním přístrojem.

Jaká je základní výbava pro domácí měření krevního tlaku?

 1. kvalitní klinicky ověřený přístroj. Ten musí mít test
  • AAMI „pass”, nebo
  • ESH „pass”, nebo
  • BHS A/A, B/A, A/B nebo B/B
  Výhodou je síťový adapter.
 2. Tužka a poznámkový blok, šešit, notes, do kterého si budete zapisovat naměřené hodnoty.
 3. Kalkulačka pro zprůměrování hodnot; průměry udávané přístrojem budou správné jen tehdy, pokud vyloučíte, aby přístroj používal někdo jiný.
 4. Klidné místo, na kterém si budete pravidelně, ve stejný čas a za stejných podmínek krevní tlak stanovovat.

Právo  |   © 2007 - 2017 HYPERTENZE.EU, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.    |   Webyvysocina   |  Oáza klidu
TOPlist PageRank
Validní Xhtml kod Validní CSS kod